Dofinansowania klubu

Rok 2017

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2017

Wsparcie finansowe z Gminy Gołuchów w kwocie 169 970,00 zł

Ministerstwo Sportu Program ,, KLUB,, – kwota dofinansowania 15 000,00 zł


Rok 2018

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018

Wsparcie finansowe z Gminy Gołuchów w kwocie 180 000,00 zł

Ministerstwo Sportu Program ,, KLUB,, – kwota dofinansowania 15 000,00 zł


Rok 2019

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2019

Wsparcie finansowe z Gminy Gołuchów w kwocie 199 900,00 zł