Dofinansowanie wiata

Budowa wiat rekreacyjnych w ramach działania 19.2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu gruntowego przez Ludowy Klub Sportowy w Gołuchowie.

Całkowity koszt realizacji zadania to 49 999,96 zł