Historia

historia-650x250

Początki klubu sięgają roku 1946, kiedy to grupa młodych zapaleńców chcących uprawiać sport stworzyła organizację pod nazwą Ludowy Zespół Sportowy (LZS) Gołuchów. Celem tego klubu było zrzeszanie młodych ludzi w celu uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych i kolarstwa. Ludowy Zespół Sportowy (LZS) powstał dzięki inicjatywie Heleny Tomczak, Kazimiera Kapałki, Mariana Skrzypniaka, którzy pragnęli pomóc młodym ludziom w uprawianiu sportu. Ponadto chcieli pokazać, że warto kształcić swoje ciało w duchu zdrowej rywalizacji. Oprócz nich przy tworzeniu klubu wyróżnili się inni zawodnicy: Wacław Piętka, Sylwester Olenderek, Stanisław Pera, Tadeusz Werbliński, Kazimierz Jaworski oraz Kazimierz Frąszczak.

Największy rozkwit klub przeżywał na przełomie lat 50. i 60. XX w., wówczas to powstały w nim kolejne sekcje. Zaczęto uprawiać  piłkę siatkową, piłkę ręczną, tenis stołowy, strzelectwo oraz boks. Sportowcy reprezentujący LZS Gołuchów zaczęli osiągać sukcesy na szczeblu regionalnym, a nawet ogólnopolskim. „Największe sukcesy w tym okresie odnosili Jan Mikołajczyk, Józef Walerowicz, Jan Łubiński, Jan Mikłos, Kazimierz Kordylas,  Marian Jeniec, Czesław Szymoniak, Henryk Czarnecki, Zbigniew Wolski, Władysław Walerowicz, Józef Walczak i Antoni Kajdaniak”.
Z kolei w latach 70. i 80. klub skupił swoją działalność przede wszystkim na organizowaniu imprez masowych i rekreacyjnych. W latach 80. powstała też sekcja piłkarska. Drużyna LZS Gołuchów, w latach 1985-1989, wygrywała wszystkie mecze w ramach ligi wiejskiej, w której udział wzięły drużyny z Gminy Gołuchów. W okresie tym bardzo chciano zgłosić drużynę do rozgrywek ligowych, jednakże na ten cel brakowało środków finansowych. Kryzys klubu nastąpił w latach 1989-1991. W tym okresie LZS właściwie przestał funkcjonować.

W 1992 roku zrodziła się idea reaktywowania działalności klubu poparta działaniami m.in. Dariusza Juraczyka i Grzegorza Lewickiego”. Ostatecznie w 1996 roku spuściznę po LZS Gołuchów przejął – Ludowy Klub Sportowy (LKS) z dwiema sekcjami: piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Od tego momentu działalność klubu uległa znacznemu rozwojowi. W dużym stopniu wpłynęło na to, otrzymane od samorządu gminy,  wsparcie finansowe, w szczególności w zakresie pokrycia kosztów zatrudniania trenerów, utrzymania bazy sportowej, a także transportu zawodników na zawody.
Drużynę piłkarską zgłoszono wówczas do klasy B,  w której mimo, że zaczęła  od zera osiągała spore sukcesy. Po roku gry awansowała do klasy A, a po dwóch latach grała już w klasie okręgowej. W 1998 roku klub awansował do IV ligi, w której grał przez kolejne 17 lat. Okres ten to czas umacniania pozycji klubu na piłkarskiej mapie regionu. Po reorganizacji rozgrywek piłkarskich w Polsce i spadku LKS Gołuchów z IV ligi, klub gra w lidze okręgowej.
W latach 90. XX w. rozwinęła się też sekcja tenisa stołowego. W 1993 roku drużyna LZS Gołuchów dołączyła do Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Kaliszu i została zgłoszona do A klasy. Rok później drużyna ta awansowała do klasy okręgowej.

W tym samym roku swoją pracę trenerską z drużyną rozpoczęło małżeństwo Agnieszka i Krzysztof Kraszkiewicz, autorzy przyszłych sukcesów klubu. Wszystko zaczęło się napędzać, a młodzi ludzie chętnie przychodzili na treningi. Okazało się, że w gminie jest bardzo zdolna młodzież. Pierwsze sukcesy przyszły w 2001 roku, Agnieszka Kobus zdobyła wówczas Mistrzostwo Wielkopolski w kategorii kadetek, Mistrzostwo Wielkopolski zrzeszenia LZS oraz trzykrotnie wywalczyła awans do Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych w Stroniu Śląskim, Jastrzębiu i Gnieźnie.
Kolejne lata również były owocne, a sekcja tenisa stołowego na dobre zaistniała na mapie Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, odnosząc liczne sukcesy. Drużyna Żeńska LKS-u Gołuchów m.in. przez dwa sezony z powodzeniem występowała w rozgrywkach II ligi, która wówczas obejmowała swym zasięgiem województwa wielkopolskie i zachodniopomorskie. W dorobku sekcji tenisa stołowego jest kilkanaście medali Mistrzostw Wielkopolski, kilkadziesiąt medali mistrzostw okręgu kalisko-konińskiego, a także brązowy medal Mistrzostw Polski w kategorii skrzatów.
Pomimo, że nie było łatwo, gdyż brakowało odpowiednich środków finansowych i sprzętu, LKS Gołuchów przez kolejne lata rozwijał się.  Dzięki ogromnemu entuzjazmowi oraz zapałowi do pracy trenerów, zawodników oraz miłośników sportu,  udało się kubowi przetrwać największe problemy. Efektem tej ciężkiej i wytężonej pracy jest istniejący po dzień dzisiejszy klub LKS Gołuchów – Ludowy Klub Sportowy.