Kontakt

Boisko:
ul. Słowackiego – wjazd od Hali, ul. Czartoryskich 53
63-322 Gołuchów

Siedziba zarządu:
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów
tel. +48 62 761 70 82

Prezes – Józef Banasiak

Kierownik – Adam Dymny
tel. 695 295 433

Administrator
e-mail: kontakt@lksgoluchow.com.pl