LKS Gołuchów

Strona Oficjalna

Seniorzy

Konkurs: „Zbierz bilety LKS Gołuchów”

Klub LKS Gołuchów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Zbierz Bilety LKS Gołuchów”. Przewidziane są nagrody dla 5 osób, a nagrodą główną konkursu jest pobyt dla dwóch osób w pensjonacie w m. Murzasichle – http://www.willapodtatrami.pl/pl/budzowy-dworek Aby wziąć udział w konkursie należy zakupić bilet w każdej kolejce rozgrywanej w Gołuchowie przez zespół seniorów IV ligi. Bilety należy zachować i w podanym później terminie dostarczyć je pod wskazany adres. Wówczas osoby, które zbiorą wszystkie bilety z meczu wezmą udział w losowaniu nagród. Cena biletów na mecz wynosić będzie 5 zł. Wziąć udział w konkursie mogą osoby pełnoletnie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU

„Zbierz bilety LKS Gołuchów”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Zbierz bilety LKS Gołuchów” (dalej: Konkurs”) jest:
  LKS Gołuchów  ul. Lipowa1 63-322 Gołuchów zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Celem Konkursu jest promocja piłki nożnej w regionie.
 4. Konkurs obejmuje całą rundę jesienna 2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. Dokonać zakupu biletu meczowego drużyny LKS Gołuchów w ramach rozgrywek IV ligi grupy Wielkopolskiej w punkcie sprzedaży na boisku piłkarskim przy ulicy Słowackiego w Gołuchowie w Okresie Trwania Konkursu oraz zebrać wszystkie bilety z meczów rozgrywanych na własnym obiekcie z rundy jesiennej drużyny LKS Gołuchów i zachować je do czasu losowania.
 5. Dostarczyć w Okresie Trwania Konkursu do siedziby Klubu bilety z wszystkich spotkań drużyny LKS Gołuchów rozgrywanych w ramach rozgrywek IV ligi rundy jesiennej w Gołuchowie w terminie podanym przez Organizatora,
 6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jeden komplet biletów.

 §3 [NAGRODY]

 1. Nagrodzonych zostanie 5 uczestników konkursu – w formie losowania.
  1. W Konkursie przyznana zostanie nagroda główna w postaci Vouchera dla dwóch osób do wykorzystania w Pensjonacie Budzowy Dworek ul. Budzowa 4c 34-531 Murzasichle (dalej: „Nagroda Główna”)
  1. Miejsca 2-5 otrzymają prezenty – niespodzianki od LKS Gołuchów
  1. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody głównej na osoby trzecie.
  1. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda główna.

  §4 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Klubu.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: Przedstawiciela Organizatora oraz prezesa LKS Gołuchów.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

  §5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest LKS Gołuchów
  ul. Lipowa1 63-322 Gołuchów
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

 §6 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie: wykluczania Uczestników Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronie www.lksgoluchow.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.